میکرفون بی سیم دستی   Handheld Wireless Microphone

میکرفون بی سیم دستی فوق دارای  یک رسیور می باشد که می تواند به آمپلی فایر
و یا هر سیستم دیگری متصل گردد. این میکرفون بی سیم دستی بی سیم بر روی باند
UHF کار می نماید  بالاترین کیفیت صدا را ارائه می نماید. میکروفن بیسیم دستی فوق
 دارای 16 کانال می باشند تا درصورتیکه از تعدادی از این نوع میکرفون بی سیم  در یک
 محل استفاده گردد تداخلی با هم ایجاد نکنند.
 رسیور این میکرفون بیسیم دارای ولوم کنترل جهت کنترل صدا می باشند.
میکرفون بی سیم دستی

میکرفون بی سیم دستی   Handheld Wireless Microphone

دارای بک رسیور ،  یک میکرفون دستی
مسافت قابل پوشش میکرفون بی سیم دستی: 100 متر
باند فرکانسی میکرفون بی سیم دستی : Ultra High Frequency - UHF
محدوده فرکانسی : 800~ 885 Mhz
دارای ولوم کنترل بر روی رسیور جهت کنترل صدای میکروفن
دارای ای سی دی کوچک نمایش وضعیت و سهولت در انتخاب کانال
دارای 16 کانال:جلوگیری از تداخل هنگام استفاده بیش از یک دستگاه در یک محل